Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

som varer til Sanct Knut: se n.t.s. 134. -fejre Lusse: se s. 319. - Syracusas blinde Helgeninde: kristen jomfru fra S., Lucia, død som martyr ca. 304 (?). Helgendag 13.12., som endnu i Norden o. 1700 regnedes for solhverv. Hendes navn (lux = lys) har ført til legenden om, at hun fik stukket øjnene ud. Beretningen om, at hun selv stak øjnene ud for at afvende sin hedenske bejlers kærlighed, gengives i Selma Lagerlöf, »Luciadagens Legend« (En bok om Värmland I, 1917, s. 9). - Runstycke: mønt af ringe værdi (1/12 skilling).