Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Erik den Hellige: svensk konge o. 1158, foretog korstog til Finland. - Gylfe: svensk sagnkonge. - Bråvalla Hede: slagplads for det sagnhistoriske Bråvallaslag mellem danskere og svenskere. - Ingjall Illråde: svensk sagnkonge, Olof Trätäljas fader. - Gral: efter legenden den hellige skål, hvori Kristi blod opsamledes efter korsfæstelsen.