Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Venite all' agile«: »Kom hurtigt min lille båd, Sancta Lucia!« (napolitansk 443 folkesang). - Lusse: if. folketraditionen havde en from kvinde i Värmland, Lucia, taget helgeninden af samme navn til sin skytshelgen. Hun boede med sin mand, ridder Eskil, på gården Börtsholm nær Vänern, men måtte ofte styre huset alene under hr. Eskils hyppige fravær i kongens tjeneste. Et år havde høsten, jagten og fiskeriet givet langt større udbytte end normalt, men samtidig viste der sig på egnen store skarer af nødlidende, der havde mistet alt i krig. Lucia besluttede at tage gårdens rigelige levnedsmidler om bord i et skib og sejle langs Vänern for at hjælpe, hvor der var nød. Fru Lucia var først tilbage dagen før Luciadagen; samme nat vendte hr. Eskil imidlertid tilbage og forlangte under trusler straks næste morgen at få sin morgendrik og så godt et måltid, som huset formåede, til sig selv og sit følge. Fru Lucia bad hele natten til sin skytshelgen, og næste morgen bragte denne selv en drik til hr. Eskil, der faldt i så dyb en søvn, at Lucia og hendes hjælpere kunne nå at tilberede et måltid til de sultende. (Lagerlöf: En bok om Värmland I, 1-21). - Mad af Stene: jf. Luk. 4,3 og 11,11.