Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Asgårds-Rejen: se n.t.s. 203. - Guro Rysserovas Nat: Asgårdsrejen anføres af Guro Rysserova, »Gudrun med hestehalen«, der tager de dødes sjæle med sig til Dødsriget.