Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Polhems Uret: ur fra opfinderen Christopher Polhems (se n.t.s. 28) værksted i Stjärnsund (»stjärnsundsur«).