Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

blomman för dagen: se n.t.s. 302.