Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Halle- og Hunnebjærgene: to plateaubjerge øst for Vanersborg. - Ronnum Gård: Rønnum G. v. Vanersborg, hvor Lloyd boede siden 1831. - Passant: gennemrejsende. - Vaganter: omstrejfere. - »I, som indtræde her...«: indskrift ved indgangen til Dantes Helvede, med »håb« i st.f. »bekymring«. - »Knalledonien«: ironisk om syv herreder omkring Borås, hvor bissekræmmerhandel var tilladt (»Knallebygden«), kombineret med Caledonien, dvs. Skotland. - »Baggbölinger«: om dem, der hensynsløst rydder skov eller stjæler tømmer. - Argonauter og Eventyrets gyldne vædder: se n.t.s. 298. - Charles Andersson: egl. Carl Johan A. (1828-67), Afrikarejsende. Rejste 1850 gennem Ovambo-folkets land mod Ngamisøen, der året før var blevet opdaget af den britiske opdagelsesrejsende David Livingstone (1813-73).