Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Salomos Slægt...: jf. 1. Kong. 4,24-25. - Solen uden Klæder: dvs. guldet. Jf. s. 234. - den ukendte Gud: se n.t.s. 42. - salige I, som troede, uden at se: Joh. 20,29. - »Genesis«: 1. Mos. 4,11-12.