Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Bakkanter og Mænader: de mandlige og kvindelige deltagere i den græske vingud Dionysos' orgiastiske følge. - Moskwa og Leipzig: se n.t.s. 114 (Toget til Rusland og Nationernes Vrimmel). - Gratialisterne: se s. 289.