Kidde, Harald Uddrag fra AAGE OG ELSE - LIVET -

Støttet op mod Bøgestammens nøgne Rod stod Marmorpladen med den gammeldags Due over og den udhugne Skrift: «Her hviler Pastor emeritus Thomas Bartholomæus Grå, f. 14. Januar 1817, død 25. December 1896. 1847-1860 Præst i Glimminge på Sjælland, 1860-1894 Præst på Læsø i Kattegat. Fred med dit længselsfulde Støv.» Og længere nede den ene Linie: «Jeg vil rejse mig og gå til min Herre.»