Kidde, Harald Uddrag fra AAGE OG ELSE - DØDEN -

Tue fløj ud af Døren, ind i det bælgmørke Kabinet og på Hovedet op i den store, sorte Lænestol - bort, bort fra Moders forundrede, bebrejdende Blik - å! hør, hør! Jorden faldt over Broders Kiste - Broder var død, og han havde leget Guldfux - - -