Kidde, Harald Uddrag fra AAGE OG ELSE - DØDEN -

Alt var blikstille, dugget og svalt. Kun langt, langt ude lød et enligt Brøl fra en Ko. Himlen blev så blå, højt oppe var den helt mørk, men lysere længere nede, og over Skoven brændte der endnu en Stribe Ild. Men til Gengæld fyldtes det høje Mørke af Stjærner.