Kidde, Harald Uddrag fra AAGE OG ELSE - DØDEN -

Tue nåede Landevejen og pilte hjemad. Han standsede ikke sit Løb, før han fortumlet og forpustet nåede om Hjørnet og så Byen ligge derinde med tilsneede Tage om det røde Kirketårn. Så sank han udmattet om på en Skærvebunke og pustede ud, inden han i langsomt Trav begav sig videre.