Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

Dog synes mig nu, da jeg atter dem bringer,
som spiller af min Ungdom et Skjær paa deres Vinger.