Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

Som Pupper har jeg baaret dem skjult i mit Hjerte,
som vingeløse Orme, som Tvivl og som Smerte.