Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

De krøb mig ind i Sjælen med Livets Strid og Jammer -
og hvad jeg led, det véd kun mit ensomme Kammer.