Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

Som store Sommerfugle de røre sig derinde,
med alle Livets Farver, med Vinger, som skinne.