Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

Maaske skal det mig lykkes engang dem at fange;
maaske skal ud de flyve som jublende Sange!