Kaalund, H. V. Uddrag fra TIL ADAM OEHLENSCHLÄGER.

Tag da, Du Rige, hvad kjærligt jeg byder;
tro mig, jeg véd, det er lidt!
Blomsterne vilde paa Gjærdet dog fryder
mér end de kunstige tidt.
Tag dem til Tak for din Digtersols Straaler;
men for dit Hjertes især,
Du, som det Høje i Sole, Violer
endnu som Barnet har kjær!