Kaalund, H. V. Uddrag fra THORVALDSENS 'PSYCHE SÆLGER AMORINER'.

Den yndige lille Novelle,
Du skrev i Ler,
vil jeg prøve at gjenfortælle
paa min Manér.
Man siger om Dig, Du Store,
Du elsker Spøg -
maaske vil Du selv Dig more
ved mit Forsøg.