Kaalund, H. V. Uddrag fra THORVALDSENS 'PSYCHE SÆLGER AMORINER'.

Men Smaabørn maa lyde og høre
de Ældres Ord:
Amoriner man ikke maa røre,
før man er stor!
En Bi med surrende Vinger
er ej saa slem,
- selv naar den os stikker en Finger -
som en af dem.