Kaalund, H. V. Uddrag fra FRYDENSBORG.

Men over Døren, paa Hyttens Mur
stod med Fraktur
i Snirkler "Frydensborg" skrevet.
"Hvad," raabte de Rejsende, "lille Mo'er:
er Fryden her hos Eder saa stor,
at Hyttens Navn den er blevet?"