Kaalund, H. V. Uddrag fra FRYDENSBORG.

"Ja," svared hun mildt, "syv Børn vi har;
det mindste bar
i Gaar vi til Daab hos Præsten.
Endnu til Dags holdt vi Livet hver;
vi har jo Himmel og grønne Træer!
Vorherre nok sørger for Resten!"