Kaalund, H. V. Uddrag fra EFTER UVEJRET.

Renset er Luften. Naturen som gjenfødt sig fryder,
Tordenen flyer;
prægtigt i Guldglands den straalende Sol gjennembryder
splittede Skyer.