Kaalund, H. V. Uddrag fra NU SUSER DEN KOLDE OKTOBERBLÆST.

Om Stormen sused med Hagl og Sne,
om Solen brændte mig Kinden,
jeg vilde juble, jeg vilde le
og give min Sorg til Vinden.