Kaalund, H. V. Uddrag fra NU SUSER DEN KOLDE OKTOBERBLÆST.

Hvor skulde jeg aande i dybe Drag
den styrkende Luft derude!
Hvor skulde jeg hilse den gryende Dag
og springe glad fra min Pude!