Kaalund, H. V. Uddrag fra NU SUSER DEN KOLDE OKTOBERBLÆST.

- Og funklede Stjernen i Nattens Stund,
mens Verden hviled i Slummer,
da satte jeg Hornet for min Mund
og blæste min dulgte Kummer.