Kaalund, H. V. Uddrag fra NU SUSER DEN KOLDE OKTOBERBLÆST.

Naar Skov og Bakker gjentog dens Røst,
og dunkle, drømmende Dale,
maaske etsteds da et kjærligt Bryst
fortroligt fatted dens Tale.