Kaalund, H. V. Uddrag fra NU SUSER DEN KOLDE OKTOBERBLÆST.

- Og red til Marked jeg ind i By,
med Taske og Jægertrøje,
maaske ved Ledet i Morgengry
mig hilste et kjærligt Øje.