Kaalund, H. V. Uddrag fra KEJSERKRONEN.

Og Gartneren med varsom Haand
den skjønne Blomst af Stilken plukked.
For Barnets videlystne Aand
det skjulte Bæger han oplukked.