Kaalund, H. V. Uddrag fra KEJSERKRONEN.

Sér Du hvad Blomsten gjemmer her:
En Taare skjult for Mængdens Blikke.
Saa Højheds ydre Glans man sér,
men hvad den skjuler sér man ikke."