Kaalund, H. V. Uddrag fra NØDDEKNÆKKEREN.

Nøddeknækkeren var kun af Træ,
han svarede hverken Bu eller Bæ;
hvergang en Nød man i Gabet ham stak,
klemte han til, saa Skallen knak;
han agted kun lidt, at Kjærnen var lækker,
- men det var jo ogsaa en Nøddeknækker!