Kaalund, H. V. Uddrag fra UVEJRSSKYEN.

Men nej! Højt over Skyen laa
Guds rene Himmel lys og blaa;
og Bjerget løfted mildt sin Top
i evig Ro og Solglans op.