Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGL OG ØSTERS.

Saa klaged højt en Sommerfugl,
men mild Naturen svared:
"Hvad var Du, hvis det plumpe Skjul
for Lyset Dig bevared?