Kaalund, H. V. Uddrag fra SANG FOR DET DANSKE FOLK.

Vi drives jo ikke af Trods eller Had,
vi kæmpe for Danmark, vor Moder.
Vort ældgamle Land vil man splitte os ad
og bortrive Broder fra Broder.