Kaalund, H. V. Uddrag fra SANG FOR DET DANSKE FOLK.

I Kreds som en Mur om vor Konge vi staa,
thi dansk er hans ærlige Tanke;
og Fjenden skal trække det korteste Straa,
naa. Løven først rejser sin Manke.