Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ADAM OEHLENSCHL196GERS DØD.

Aldrig de herlige Toner skal svinde,
som fra hans malmfulde Harpe klang!
Aldrig, mens Norden ejer et Minde,
glemmes Hroars og Helges Sang!