Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ADAM OEHLENSCHL196GERS DØD.

Livet med al dets Jubel og Smerte
lød i hans dybe, begejstrede Røst;
Balder og Jesus fyldte hans Hjerte,
smelted med Vemod hans mandige Bryst.