Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ADAM OEHLENSCHL196GERS DØD.

Hisset til alle de herlige Døde
stiger han nu til Evigheds Glans;
Fortidens Store gaa ham imøde,
"Heltenes Hænder hænge i hans".