Kaalund, H. V. Uddrag fra RASTLØS HIGEN.

Ingen Hvile i min Viden,
ingen Hvile i m in Dont!
Under mine Fødder Tiden
drejer rastløs Hjulet rundt.
179 Neppe kan jeg Foden fæste,
før den atter løftes maa
til det næste
Skridt, og altid, evigt saa!
Haabets Fugl, som kjækt jeg jager,
aldrig under den mig Frist;
stedse mig dens Sang bedrager -
altid nær, dog evig hist!
O, hvor ofte, træt til Døden,
synker jeg i Slummer hen -
Morgenrøden
vækker mig til Strid igjen!