Kaalund, H. V. Uddrag fra KUN EN DRAABE.

Af alle dine døde Roser faar
Du kun en Draabe, kostelig, men liden,
én Draabe kun med Duft af evig Vaar
o Menneske, hvad naa'r Du mér i Tiden?