Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Du tror, jeg mangler Alvor -
din Smag er saa poetisk!
Min Legen med Kontraster
Du finder uæsthetisk.