Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Selv nøjes Du forsigtig
med Sagens ene Side.
Den Venden Alt paa Vrangen,
den kan Du ikke lide.