Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Om Livet og dets Spørgsmaal
Du har din Mening færdig;
din Holdning er saa sikker,
din Anstand er saa værdig.