Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Min fine Ven, tillad mig!
Der er dog dem, der mene,
at Tingen ret bør vendes,
før man kommer paa det Rene.