Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

En søger Idealet
i høje Regioner;
en Anden har kun Øre
for Raab af Fiskerkoner.