Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Som Mønt jeg kaster Verden
hel lystig op i Luften -
Det synes Dig barnagtigt,
at stride mod Fornuften.