Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Ja vist! mod Etiketten,
og mod den gode Tone.
Men hele Livet raaber
jo netop Plat og Krone