Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Og Mangen, som paa Kronen
sin Lykke ene satte,
blev bankerot i Tiden
og endte i det Platte.