Kaalund, H. V. Uddrag fra KONTRASTERNE.

Som Verden er, min Kjære,
saa maa vi den annamme.
Trods sine tvende Sider,
er Mønten dog den samme.